انتشار کتاب «طراحی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر در شبکه هوشمند برق»

 | تاریخ ارسال: 1400/9/9 | 

کتاب «طراحی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر در شبکه هوشمند برق» ترجمه آقایان دکتر حسین ترکمن و دکتر محمد احمدیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
موضوع اتمام ذخایر فسیلی و تولید انرژی سبز از منابع غیر فسیلی بمنظور کاهش آلودگی زیست محیطی از موضوعات حیاتی قرن اخیر می‌باشد. در این راستا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی پایدار و پاک در شبکه‌های برق جهانی مورد توجه قرار دارد . در این حوزه طراحی شبکه‌های هوشمند برق از مبدأ تولید تا مقصد توزیع و مصرف کمک شایانی به این هدف می‌کند. برای این مقصود می‌توان با هوشمندسازی شبکه‌های توزیع ولتاژ پایین و متوسط تحت عنوان ریزشبکه‌ها برای افزایش بازده و قابلیت اطمینان گام اساسی برداشت. این کتاب حوزه‌های مختلف طراحی ریز شبکه‌های تجدیدپذیر با محوریت سیستم‌های خورشیدی را مورد بررسی قرار می‌دهد. کتاب حاضر برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع درسی و برای پژوهشگران و صنعت‌گران به عنوان مرجع طراحی و تحلیل بر مبنای مفاهیم اصلی ترجمه شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر