فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
151
فاطمه جلیل ثانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
152
اسماعیل جمشیدی میدان دار
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
153
سيداحمد جوادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
154
عزیزه جوادی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
155
مهران جوانبخت
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
157
عبدالرحیم جواهریان
دانشکده مهندسی نفت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نفت
158
مهسا جهان دیده
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی اقتصاد و مالی
159
امیر جهانشاهی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
160
علیرضا جهانگیریان
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
161
دکتر فرزاد حاتمی برق
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله
162
علی حاتم
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
163
محمدرضا حاج محمدی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
164
رضا حاجی ابراهیم
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
165
احسان حاجی زاده
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
166
افرا حاجی زاده
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
167
دکتر علیرضا حاجی قاسم
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
168
پوریا حاجی‌کریمی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
169
محمدجواد حافظي
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
170
سجاد حبیب زاده
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
171
حمید رضا حبیبیان
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
172
میقات حبیبیان
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
173
مرتضی حبیبی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
174
طه حسین حجازی
واحد دانشگاهی گرمسار
گروه آموزشی مهندسی صنایع و عمران
175
شهریار حجتی امامی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
176
وحید حدادی اصل
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
177
حسین حسنی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
178
پویا حسین پور
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
179
سید علیرضا حسین زاده حجازی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
180
رضا حسینی ابرده
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
181
حسین حسینی تودشکی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
182
دکتر حسن حسینی منفرد
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک و معدنی
183
سیدمحمد حسینی ورکیانی
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
184
دکتر فاطمه السادات حسینیان راوندی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
185
سیدحسین حسینیان
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
186
محمد حسینی
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
187
معصومه حق بین نظرپاک
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
188
داود حقشناس فتمه سری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
189
مصطفی حقیر چهرقانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
190
محمد حقیقت کیش
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
191
روئین حلاج
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
192
محمدولی حمزه علیپور
گروه آموزشی تربیت بدنی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی تربیت بدنی
193
محمدرضا حیرانی نوبری
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
194
سعید خاتمی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
195
مهدی خاکیان قمی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
196
حسین خالقی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
197
احسان خامه چی
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری
198
علی خدائی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
199
حسن خداوردیان
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
200
محمدرضا خدمتی
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت