فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
151
سيداحمد جوادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
152
عزیزه جوادی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
153
مهران جوانبخت
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
155
عبدالرحیم جواهریان
دانشکده مهندسی نفت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نفت
156
مهسا جهان دیده
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی اقتصاد و مالی
157
امیر جهانشاهی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
158
علیرضا جهانگیریان
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
159
دکتر فرزاد حاتمی برق
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله
160
علی حاتم
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
161
محمدرضا حاج محمدی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
162
رضا حاجی ابراهیم
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
163
احسان حاجی زاده
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
164
افرا حاجی زاده
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
165
دکتر علیرضا حاجی قاسم
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
166
پوریا حاجی‌کریمی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
167
محمدجواد حافظي
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
168
سجاد حبیب زاده
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
169
حمید رضا حبیبیان
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
170
میقات حبیبیان
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
171
مرتضی حبیبی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
172
طه حسین حجازی
واحد دانشگاهی گرمسار
گروه آموزشی مهندسی صنایع و عمران
173
شهریار حجتی امامی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
174
وحید حدادی اصل
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
175
حسین حسنی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
176
پویا حسین پور
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
177
سید علیرضا حسین زاده حجازی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
178
رضا حسینی ابرده
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
179
حسین حسینی تودشکی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
180
دکتر حسن حسینی منفرد
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک و معدنی
181
سیدمحمد حسینی ورکیانی
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
182
سیدحسین حسینیان
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
183
محمد حسینی
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
184
معصومه حق بین نظرپاک
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
185
داود حقشناس فتمه سری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
186
مصطفی حقیر چهرقانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
187
محمد حقیقت کیش
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
188
روئین حلاج
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
189
محمدولی حمزه علیپور
گروه آموزشی تربیت بدنی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی تربیت بدنی
190
محمدرضا حیرانی نوبری
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
191
سعید خاتمی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
192
مهدی خاکیان قمی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
193
حسین خالقی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
194
احسان خامه چی
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری
195
علی خدائی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
196
حسن خداوردیان
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
197
محمدرضا خدمتی
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت
198
منوچهر خراسانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
199
محمدرضا خرسند موقر
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری
200
امیر خرسندی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت