فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
201
منوچهر خراسانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
202
محمدرضا خرسند موقر
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری
203
امیر خرسندی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
204
سیاوش خرسندی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
205
اسماعیل خرم
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
206
بهروز خسروی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
207
علیرضا خسروی
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
208
محمداعظم خسروی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
209
مرضیه خطیب زاده
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
210
محسن خواجه زاده
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
211
بابک خورسندی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی آب ومحیط زیست
212
سیدحسن خوشرو
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
213
فرامرز خوشنودیان
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
214
فاطمه داداشیان
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
215
میترا دادور
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
216
میترا دانش پژوه
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
217
حمید داودپور
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
218
دکتر مجید داودی بنی
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
219
هادی دبیریان
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
220
بهرام دبیر
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
221
علی دوست محمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
222
هادی دویلو
دانشکده مهندسی دریا
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی دریا
223
پریسا ده خدا
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
224
مهدی دهقان تخت فولادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
225
امین دهقانیان
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
226
کامران دهقانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
227
فرزانه دهقان
گروه آموزشی زبانهای خارجه
گروه آموزشی زبانهای خارجه
228
مهدی دهقان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
229
فرزاد دیده ور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
230
اردشیر دیلمی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
231
فرزین ذکائی آشتیانی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
232
دکتر محمد حسین رازبین
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
233
محمدرضا رازفر
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
234
مهدی راستی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
235
ابوالقاسم -اسداله راعی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
236
کامران رئیسی چرمکانی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
237
احمدرضا رئیسی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
238
احمدرضا ربانی
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مهندسی نفت
239
دکتر نوید ربیعی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
240
محمد ربیعی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
241
دکتر نوید ربیعی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
242
حسین رجائی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
243
محمد رحمانی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
244
زاهد رحمتی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
245
فرهاد رحمتی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
246
محمد رحمتی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
247
حسن رحیم زاده
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
248
احمدرضا رحیمی کلاریجانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
249
عبدالرضا رحیمی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
250
محمدرضا رزازی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار