فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
51
مریم اشرفی
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
52
نگار اشعری آستانی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
53
مرتضی قلی اصانلو
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
54
علی اصغر اصغریان جدی
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
55
اکبر اصفهانی پور
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
56
سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
57
نازنین اعزاز شهابی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
58
سجاد افرائی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
59
عباس افرازه
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
60
فرامرز افشارطارمی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
61
احمد افشار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
62
دکتر احمد افشار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی مکانیک سنگ
63
اسمعیل افلاکی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
64
محسن اکبرپورشیرازی حقیقت
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
65
رضا اکبرزاده
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
66
محمدکاظم اکبری فتیدهی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
67
سمیه اکبری
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
68
محمدرضا اکبری
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری
69
محمد اکبری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
70
فرشاد الماس گنج
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
71
سیدمحمدرضا امام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
72
محمد امانی تهران
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
73
احسان امانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
74
سپیده امجد ایرانق
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی مهندسی و علم مواد
75
رضا امراللهی بیوکی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
76
حمید امیدوار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
77
یوسف امیرارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
78
سیدحسین امیرشاهی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
79
مریم امیرمزلقانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
80
حمیدرضا امین داور
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
81
مجید امین نیری
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
82
مینا امین ‌‌غفاری ‌قره‌شیران
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
83
اشرف امینی
گروه آموزشی تربیت بدنی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی تربیت بدنی
84
عبدالرضا اوحدی همدانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
85
فریبا اورنگ
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
86
حمیدرضا اویسی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
87
سیامک ایپکچی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
88
مهدی ایران نژاد
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
89
داود ایرانشاهی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
90
مهدی ایرانمنش
دانشکده مهندسی دریا
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی دریا
91
داود ایرجی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
92
رعنا ایمانی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال
93
سید میثم ایمانی
واحد دانشگاهی گرمسار
گروه آموزشی مهندسی صنایع و عمران
94
محمدرضا بابائی لواسانی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
95
اشکان بابازاده
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت
96
دکتر علیرضا بابازاده
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
97
گیورک باباملک قره پتیان
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
98
روح اله باقرزاده
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده مهندسی مواد و فناوری های پیشرفته
99
شاداب باقری خولنجانی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
100
علیرضا باقری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار