فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
51
نگار اشعری آستانی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
52
مرتضی قلی اصانلو
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
53
علی اصغر اصغریان جدی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
54
اکبر اصفهانی پور
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
55
سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
56
نازنین اعزاز شهابی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
57
سجاد افرائی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
58
عباس افرازه
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
59
فرامرز افشارطارمی
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
60
احمد افشار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
61
اسمعیل افلاکی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
62
محسن اکبرپورشیرازی حقیقت
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
63
رضا اکبرزاده
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
64
محمدکاظم اکبری فتیدهی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
65
سمیه اکبری
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
66
محمدرضا اکبری
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری
67
محمد اکبری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
68
فرشاد الماس گنج
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
69
سیدمحمدرضا امام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
70
محمد امانی تهران
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
71
احسان امانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
72
رضا امراللهی بیوکی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
73
حمید امیدوار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
74
یوسف امیرارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
75
سیدحسین امیرشاهی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
76
مریم امیرمزلقانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
77
حمیدرضا امین داور
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
78
مجید امین نیری
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
79
مینا امین ‌‌غفاری ‌قره‌شیران
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
80
اشرف امینی
گروه آموزشی تربیت بدنی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی تربیت بدنی
81
عبدالرضا اوحدی همدانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
82
فریبا اورنگ
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
83
حمیدرضا اویسی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
84
سیامک ایپکچی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
85
مهدی ایران نژاد
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
86
داود ایرانشاهی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
87
مهدی ایرانمنش
دانشکده مهندسی دریا
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی دریا
88
داود ایرجی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
89
رعنا ایمانی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال
90
سید میثم ایمانی
واحد دانشگاهی گرمسار
گروه آموزشی مهندسی صنایع و عمران
91
محمدرضا بابائی لواسانی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
92
اشکان بابازاده
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت
93
گیورک باباملک قره پتیان
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
94
روح اله باقرزاده
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده مهندسی مواد و فناوری های پیشرفته
95
شاداب باقری خولنجانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
96
علیرضا باقری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
97
محمدتقی بانکی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
98
فیروز بختیاری نژاد
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
99
بهادر بخشی سراسکانرود
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
100
فرشاد برازنده
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید