فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
601
سیدمحمد موسوی خوئی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
602
سیدحسین موسوی زادگان
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش
603
دکتر سیدعلی موسوی زرندی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
604
احمد موسوی شوشتری
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
605
سید رسول موسوی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
606
سیدجمشید موسوی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی آب ومحیط زیست
607
فاطمه موسی زادگان
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
608
محمد حسن موسی زاده
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
609
دکتر مصطفی مهاجری
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
610
محمد مهرآفرین
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
611
محمدرضا میبدی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
612
زهرا میرآخوری
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
613
سیدمحمدحسین میرباقری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
614
سیدعلی میرحسنی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
615
دکتر سیدجواد میرخلیلی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
616
دکتر سیدابوالفضل میردهقان اشکذری
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
617
سید محمدجواد میرزاپور آلهاشم
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
618
حمید میرزاده
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
619
دکتر رشید میرزاوند بروجنی
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
620
سیداحسان میرصالحی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
621
کاوس میرعباس زاده
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
622
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
623
مرتضی میرمحمدرضائی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
624
گیتی میرمحمدصادقی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
625
هادی میری
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
626
محمد میلائی
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
627
جعفر میلی منفرد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
628
لیلا ناجی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
629
حمید نادران طحان
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
630
عباس نادری فر
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
631
آقای مالک نادری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
632
حسین نازک دست
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
633
بهرام ناصرنژاد
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
634
احسان ناظر فرد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
635
فاطمه نامی
گروه آموزشی زبانهای خارجه
گروه آموزشی زبانهای خارجه
636
ملیکه نبئی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
637
بهزاد نجفی سقزچی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
638
هادی نخعی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
639
آقاي رضا ندافي
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده هوافضا
640
مهیار نراقی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
641
لیلا نصر آزادانی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
642
هوشنگ نصرتی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
643
عباس نصیرائی مقدم
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
644
دکتر جیران نفر دستگردی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
645
حامد نفیسی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
646
ابوالقاسم نقاش
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
647
امید نقشینه ارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
648
محمدحسین نمازی قدیم
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
649
سيدسلمان نورآذرخشگناب
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
650
پرویز نورپناه
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی