فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
601
دکتر سیدعلی موسوی زرندی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
602
احمد موسوی شوشتری
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
603
سید رسول موسوی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
604
سیدجمشید موسوی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی آب ومحیط زیست
605
فاطمه موسی زادگان
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
606
محمد حسن موسی زاده
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
607
دکتر مصطفی مهاجری
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
608
محمد مهرآفرین
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
609
محمدرضا میبدی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
610
زهرا میرآخوری
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
611
سیدمحمدحسین میرباقری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
612
سیدعلی میرحسنی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
613
دکتر سیدجواد میرخلیلی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
614
دکتر سیدابوالفضل میردهقان اشکذری
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
615
سید محمدجواد میرزاپور آلهاشم
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
616
حمید میرزاده
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
617
دکتر رشید میرزاوند بروجنی
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
618
سیداحسان میرصالحی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
619
کاوس میرعباس زاده
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
620
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
621
مرتضی میرمحمدرضائی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
622
گیتی میرمحمدصادقی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
623
هادی میری
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
624
محمد میلائی
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
625
جعفر میلی منفرد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
626
لیلا ناجی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
627
حمید نادران طحان
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
628
عباس نادری فر
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
629
مالک نادری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
630
حسین نازک دست
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
631
بهرام ناصرنژاد
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
632
احسان ناظر فرد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
633
فاطمه نامی
گروه آموزشی زبانهای خارجه
گروه آموزشی زبانهای خارجه
634
ملیکه نبئی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
635
بهزاد نجفی سقزچی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
636
هادی نخعی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
637
رضا ندافی
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده هوافضا
638
مهیار نراقی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
639
لیلا نصر آزادانی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
640
هوشنگ نصرتی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
641
عباس نصیرائی مقدم
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
642
دکتر جیران نفر دستگردی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
643
حامد نفیسی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
644
ابوالقاسم نقاش
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
645
امید نقشینه ارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
646
محمدحسین نمازی قدیم
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
647
سيدسلمان نورآذرخشگناب
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
648
پرویز نورپناه
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
649
سیدمجید نورحسینی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
650
حمیدرضا نوروزی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال