فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
604
حمید نادران طحان
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
605
عباس نادری فر
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
606
مالک نادری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
607
حسین نازک دست
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
608
بهرام ناصرنژاد
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
609
احسان ناظر فرد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
610
فاطمه نامی
گروه آموزشی زبانهای خارجه
گروه آموزشی زبانهای خارجه
611
ملیکه نبئی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
612
بهزاد نجفی سقزچی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
613
هادی نخعی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
614
مهیار نراقی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
615
لیلا نصر آزادانی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
616
هوشنگ نصرتی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
617
عباس نصیرائی مقدم
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
618
جیران نفر دستگردی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
619
حامد نفیسی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
620
ابوالقاسم نقاش
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
621
امید نقشینه ارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
622
محمدحسین نمازی قدیم
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
623
سيدسلمان نورآذرخشگناب
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
624
پرویز نورپناه
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
625
حمیدرضا نوروزی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
626
یاسر نوروزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
627
سحر نوری
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
628
هوشیار نوشاد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
629
احمد نیک آبادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
630
منوچهر نیک آذر
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
631
علی نیک بخت
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
632
سلمان نیک صفت
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا
633
سعید نیکو سخن
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
634
سیدمنصور واعظ پور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
635
بهروز وحیدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
636
محمدرضا ولی نیا
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
637
فرزانه وهابزاده
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
638
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا
639
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی پزشکی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پزشکی
640
سیدمحمدتقی هاشمی نکو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
641
سید ناصر هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
642
سیدعطاءاله هاشمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
643
سید هامان هدایت مفیدی
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
644
اردشیر هزارخانی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
645
محمدمهدی همایون پور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
646
ناهید همتی نژاد
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
647
بیژن هنری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
648
غلامرضا هوائی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله
649
سیدپیروز هویدامرعشی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
650
سیدکمال الدین یادآورنیکروش
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
651
محمد یاوری
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
652
حسین یحیائی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
653
مریم یوسف زاده چیمه
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت