فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
618
هادی میری
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
619
محمد میلائی
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
620
جعفر میلی منفرد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
621
لیلا ناجی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
622
حمید نادران طحان
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
623
عباس نادری فر
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
624
مالک نادری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
625
حسین نازک دست
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
626
بهرام ناصرنژاد
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
627
احسان ناظر فرد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
628
فاطمه نامی
گروه آموزشی زبانهای خارجه
گروه آموزشی زبانهای خارجه
629
ملیکه نبئی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
630
بهزاد نجفی سقزچی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
631
هادی نخعی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
632
رضا ندافي
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده هوافضا
633
مهیار نراقی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
634
لیلا نصر آزادانی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
635
هوشنگ نصرتی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
636
عباس نصیرائی مقدم
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
637
جیران نفر دستگردی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
638
حامد نفیسی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
639
ابوالقاسم نقاش
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
640
امید نقشینه ارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
641
محمدحسین نمازی قدیم
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
642
سيدسلمان نورآذرخشگناب
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
643
پرویز نورپناه
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
644
حمیدرضا نوروزی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
645
یاسر نوروزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
646
سحر نوری
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
647
هوشیار نوشاد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
648
احمد نیک آبادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
649
منوچهر نیک آذر
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
650
علی نیک بخت
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
651
سلمان نیک صفت
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا
652
سعید نیکو سخن
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
653
سیدمنصور واعظ پور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
654
بهروز وحیدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
655
محمدرضا ولی نیا
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
656
فرزانه وهابزاده
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
657
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا
658
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی پزشکی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پزشکی
659
سیدمحمدتقی هاشمی نکو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
660
سید ناصر هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
661
سیدعطاءاله هاشمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
662
سید هامان هدایت مفیدی
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
663
اردشیر هزارخانی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
664
محمدمهدی همایون پور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
665
ناهید همتی نژاد
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
666
بیژن هنری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
667
غلامرضا هوائی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله