فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
623
رشید میرزاوند بروجنی
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
624
سیداحسان میرصالحی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
625
کاوس میرعباس زاده
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
626
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
627
مرتضی میرمحمدرضائی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
628
گیتی میرمحمدصادقی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
629
هادی میری
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
630
محمد میلائی
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
631
جعفر میلی منفرد
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
632
لیلا ناجی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
633
حمید نادران طحان
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
634
عباس نادری فر
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
635
مالک نادری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
636
حسین نازک دست
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
637
بهرام ناصرنژاد
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
638
احسان ناظر فرد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
639
فاطمه نامی
گروه آموزشی زبانهای خارجه
گروه آموزشی زبانهای خارجه
640
ملیکه نبئی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
641
بهزاد نجفی سقزچی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
642
هادی نخعی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
643
رضا ندافي
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده هوافضا
644
مهیار نراقی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
645
لیلا نصر آزادانی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
646
هوشنگ نصرتی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
647
عباس نصیرائی مقدم
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
648
دکتر فهیمه نظری مهر
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
649
جیران نفر دستگردی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
650
حامد نفیسی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
651
ابوالقاسم نقاش
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
652
امید نقشینه ارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
653
محمدحسین نمازی قدیم
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
654
سيدسلمان نورآذرخشگناب
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
655
پرویز نورپناه
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
656
حمیدرضا نوروزی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
657
یاسر نوروزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
658
سحر نوری
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
659
هوشیار نوشاد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
660
احمد نیک آبادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
661
منوچهر نیک آذر
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
662
علی نیک بخت
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
663
سلمان نیک صفت
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا
664
سعید نیکو سخن
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
665
سیدمنصور واعظ پور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
666
بهروز وحیدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
667
دکتر محمدحسین وفائیان
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
668
محمدرضا ولی نیا
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
669
فرزانه وهابزاده
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
670
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا
671
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی پزشکی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پزشکی
672
سیدمحمدتقی هاشمی نکو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی