فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
651
یاسر نوروزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
652
سحر نوری
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
653
هوشیار نوشاد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
654
احمد نیک آبادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
655
دکتر منوچهر نیک آذر
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
656
علی نیک بخت
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
657
سلمان نیک صفت
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
658
سعید نیکو سخن
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
659
سیدمنصور واعظ پور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
660
بهروز وحیدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
661
محمدرضا ولی نیا
دانشکده مهندسی صنایع
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع
662
فرزانه وهابزاده
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
663
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
664
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی پزشکی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پزشکی
665
سیدمحمدتقی هاشمی نکو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
666
سید ناصر هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
667
سیدعطاءاله هاشمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
668
سید هامان هدایت مفیدی
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
669
اردشیر هزارخانی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
670
محمدمهدی همایون پور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
671
ناهید همتی نژاد
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
672
بیژن هنری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
673
غلامرضا هوائی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله
674
فرناز هوشمند خلیق
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
675
سیدپیروز هویدامرعشی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
676
سیدکمال الدین یادآورنیکروش
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
677
محمد یاوری
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
678
حسین یحیائی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
679
مریم یوسف زاده چیمه
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
...
14
بعدی
آخرین