فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
651
سیدمجید نورحسینی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
652
حمیدرضا نوروزی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
653
یاسر نوروزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
654
سحر نوری
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
655
هوشیار نوشاد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
656
احمد نیک آبادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
657
دکتر منوچهر نیک آذر
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
658
علی نیک بخت
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
659
سلمان نیک صفت
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
660
سعید نیکو سخن
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
661
سیدمنصور واعظ پور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
662
بهروز وحیدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
663
محمدرضا ولی نیا
دانشکده مهندسی صنایع
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع
664
فرزانه وهابزاده
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
665
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
666
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی پزشکی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پزشکی
667
سیدمحمدتقی هاشمی نکو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
668
سید ناصر هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
669
سیدعطاءاله هاشمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
670
سید هامان هدایت مفیدی
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
671
اردشیر هزارخانی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
672
محمدمهدی همایون پور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
673
ناهید همتی نژاد
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
674
بیژن هنری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
675
غلامرضا هوائی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله
676
فرناز هوشمند خلیق
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
677
سیدپیروز هویدامرعشی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
678
سیدکمال الدین یادآورنیکروش
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
679
محمد یاوری
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
680
حسین یحیائی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
681
مریم یوسف زاده چیمه
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
...
14
بعدی
آخرین