فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
651
امید نقشینه ارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
652
محمدحسین نمازی قدیم
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
653
سيدسلمان نورآذرخشگناب
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
654
پرویز نورپناه
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
655
سیدمجید نورحسینی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
656
حمیدرضا نوروزی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
657
یاسر نوروزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
658
سحر نوری
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
659
هوشیار نوشاد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
660
احمد نیک آبادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
661
منوچهر نیک آذر
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
662
علی نیک بخت
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
663
سلمان نیک صفت
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا
664
سعید نیکو سخن
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
665
سیدمنصور واعظ پور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
666
بهروز وحیدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
667
محمدرضا ولی نیا
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
668
فرزانه وهابزاده
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
669
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا
670
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی پزشکی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پزشکی
671
سیدمحمدتقی هاشمی نکو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
672
سید ناصر هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
673
سیدعطاءاله هاشمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
674
سید هامان هدایت مفیدی
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
675
اردشیر هزارخانی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
676
محمدمهدی همایون پور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
677
ناهید همتی نژاد
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
678
بیژن هنری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
679
غلامرضا هوائی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله
680
فرناز هوشمند خلیق
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
681
سیدپیروز هویدامرعشی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
682
سیدکمال الدین یادآورنیکروش
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
683
محمد یاوری
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
684
حسین یحیائی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
685
مریم یوسف زاده چیمه
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
...
14
بعدی
آخرین