اکبر کارخانه
دانشیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
a.karkhanehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
1205