عباس سرشارزاده
مربی
دانشکده مهندسی نساجی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
a_sarsharzadehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
1
ارجاعات (Scopus):
26