علی فلاح
دانشیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
afallahaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
304