مهدی احمدی نجف آبادی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ahmadinaut.ac.ir
شماره تماس:
64543431
h-index (Scopus):
29
ارجاعات (Scopus):
2130