علی احمد پور
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ali.ahmadpouraut.ac.ir
شماره تماس:
02164543459
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
644