علی کمالی ایگلی
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
alikamalieaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
219