مریم اشرفی
استادیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
Ashrafi.mmaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
307