عاطفه سلوک مفرد
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
atefeh.soloukaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
1254