شمیلا بیاتی
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
bayatiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
2
ارجاعات (Scopus):
23