محمدمهدی عبادزاده
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ebadzadehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
1197