دکتر علی رضا مقدم جو
استاد
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
moghaddamjooaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
440