اسماعیل خرم
استاد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
eskhoraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1494