فرهاد فخار ایزدی
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
f.fakharaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
220