فرناز هوشمند خلیق
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
f.hooshmand.khalighaut.ac.ir
شماره تماس:
02164545659
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
135