سروش صادق نژاد
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
s.sadeghnejadaut.ac.ir
شماره تماس:
(+98) 21 6454 5952
h-index (Scopus):
0
ارجاعات (Scopus):
0