میقات حبیبیان
دانشیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
habibianaut.ac.ir
شماره تماس:
02164543042
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
408