مریم امیرمزلقانی
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mazlaghaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
546