مهدی دهقان
استاد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mdehghanaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
80
ارجاعات (Scopus):
24701