مهدی شعبانی
استادیار
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مهندسی نفت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mehdi.shabaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
3
ارجاعات (Scopus):
74