علی اکبر مراتی
دانشیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
meratiaut.ac.ir
شماره تماس:
64545520
h-index (Scopus):
17
ارجاعات (Scopus):
1146

Warning: A non-numeric value encountered in /home/htdocs/includes/functions.php on line 295