علی محدث خراسانی
دانشیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mohadesaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
539