مهدی شجری
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mshajariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
257