امید نقشینه ارجمند
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
naghshinehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
2
ارجاعات (Scopus):
10