ناصر فتورائی
دانشیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
nasseraut.ac.ir
شماره تماس:
(021)64542368
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
665