ناصر شمس قارنه
دانشیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
nshamsaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
240