رعنا ایمانی
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
r.imaniaut.ac.ir
شماره تماس:
+98 21 64545576
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
545