رعنا ایمانی
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
r.imaniaut.ac.ir
شماره تماس:
+98 21 64545576
h-index (Scopus):
16
ارجاعات (Scopus):
638