رضا ندافی
مربی
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده هوافضا

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
rezanadafiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):