سعید منصور
استاد
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی تولید صنعتی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
s.mansouraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
20
ارجاعات (Scopus):
1380