رضا صفابخش
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
safaaut.ac.ir
شماره تماس:
64542728
h-index (Scopus):
26
ارجاعات (Scopus):
2759