زاهد رحمتی
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
zrahmatiaut.ac.ir
شماره تماس:
+982164542512
h-index (Scopus):
4
ارجاعات (Scopus):
48