هما عاصم پور
دانشیار
دانشکده مهندسی پلیمر
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
asempouraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
4
ارجاعات (Scopus):
81