داود بهمن پور
مربی
دانشکده مهندسی مکانیک
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
dbahmanaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):