ناهید همتی نژاد
دانشیار
دانشکده مهندسی نساجی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hemmatiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
493