حسین پدرام

دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
(پیشکسوت)

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
pedramaut.ac.ir
h-index:
11
شماره تماس:
ارجاعات:
554