دکتر احمد افشار
استادیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی مکانیک سنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
a.afsharaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):