حسین زینلی
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hzeinaliaut.ac.ir
شماره تماس:
64542740
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
275