نظر سنجی دیناچال


کد رهگیرى این فرم: P19-F22-U0-N81467          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
فرآیند برنامه ریزی و اطلاع رسانی
فرآیند برنامه ریزی در خصوص اطلاع رسانی و صدور معرفی نامه در اداره رفاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه برخورد کارکنان اداره رفاه
نحوه برخورد کارکنان اداره رفاه در خصوص اطلاع رسانی و صدور معرفی نامه چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه برخورد کارکنان مستقر در مجتمع
نحوه برخورد کارکنان مستقر در مجتمع  طی مدت اقامت چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
وضعیت نظافت داخل سوییت
وضعیت نظافت داخل سوییت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
وضعیت امکانات موجود در سوییت
وضعیت نظافت داخل سوییت را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
وضعیت نظافت و زیباسازی محوطه
وضعیت نظافت و زیباسازی محوطه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم گرمایش و سرمایش(با در نظر گرفتن فصل) تا چه حد کارایی داشته است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
ساعت سرویس دهی آشپزخانه
آیا از ساعت سرویس دهی آشپزخانه راضی هستید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
CAPTCHA