نظر سنجی بیمه ایران


کد رهگیرى این فرم: P24-F26-U0-N29944          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
به چه میزان از عملکرد شرکت بیمه ایران در طول سال راضی هستید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه پرداخت هزینه خسارت توسط شرکت بیمه ایران تا چه حد برای شما رضایت بخش بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تا چه میزان از خدمات، عملکرد و نحوه برخورد نمایندگی شرکت بیمه ایران 99 رضایت دارید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
اطلاعات، سرعت و دقت نماینده مستقر در دانشگاه تا چه میزان رضایت بخش بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سرعت رسیدگی به خسارت و روند ارزیابی آن به چه میزان مطلوب بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
اطمینان شما از صحت ارزیابی و محاسبه خسارت توسط شرکت بیمه به په میزان بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
ارائه اطلاعات در مورد تخفیف های بیمه ای و نحوه اعمال آنها به چه میزان راضی کننده بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سرویس دهی، نحوه برخورد و اطلاعات کارکنان اداره رفاه در قسمت بیمه تکمیلی جهت راهنمایی شما تا چه حد راضی کننده بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تا چه میزان از متون قرارداد و مبالغ قرارداد بیمه تکمیلی راضی هستید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تا چه میزان از بیمه عمر و حادثه جمعی شرکت بیمه ایران راضی هستید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما جهت تمدید قرارداد با بیمه ایران در دوره بعد چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از آنلاین بودن مراکز طرف قرارداد چه میزان است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف