نظر سنجی بیمه دانا


کد رهگیرى این فرم: P24-F26-U0-N12190          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
به چه میزان از عملکرد شرکت بیمه دانا در طول سال راضی هستید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه پرداخت هزینه خسارت توسط شرکت بیمه دانا تا چه حد برای شما رضایت بخش بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تا چه میزان از خدمات، عملکرد و نحوه برخورد نمایندگی شرکت بیمه ای حامی دانا 98 رضایت دارید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
اطلاعات، سرعت و دقت نماینده مستقر در دانشگاه تا چه میزان رضایت بخش بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سرعت رسیدگی به خسارت و روند ارزیابی آن به چه میزان مطلوب بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
اطمینان شما از صحت ارزیابی و محاسبه خسارت توسط شرکت بیمه به په میزان بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
ارائه اطلاعات در مورد تخفیف های بیمه ای و نحوه اعمال آنها به چه میزان راضی کننده بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سرویس دهی، نحوه برخورد و اطلاعات کارکنان اداره رفاه در قسمت بیمه تکمیلی جهت راهنمایی شما تا چه حد راضی کننده بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تا چه میزان از متون قرارداد و مبالغ قرارداد بیمه تکمیلی راضی هستید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تا چه میزان از بیمه عمر و حادثه جمعی شرکت بیمه دانا راضی هستید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما جهت تمدید قرارداد با بیمه دانا در دوره بعد چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه دانا چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از آنلاین بودن مراکز طرف قرارداد چه میزان است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف