قابل توجه دانشجویانی که تمایل به گذراندن واحد کارآموزی در تابستان ۱۳۹۹ دارند.
۱۳۹۹/۳/۲۰
حذف اضطراری ترم مقطع کارشناسی ( ترم کرونایی )
۱۳۹۹/۳/۱۰
دستورالعمل بازگشایی محدود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وکارگاه‌ها
۱۳۹۹/۲/۲۶
 قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درترم دوم ۹۸ ثبت نام واحد پروژه در پورتال آموزشی داشته اند
۱۳۹۹/۲/۵
اطلاعیه 
۱۳۹۸/۷/۱۶