برگزاری کارگاه آموزشی کار  با سامانه نیما   
به اطلاع اساتید محترم می رساند که فایل ذخیره شده درسهایی که در سامانه بیگبلوباتن تشکیل شده اند، تا دو روز آینده در سامانه بیگبلوباتن ...
بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم میرساند که یک فعالیت بیگبلوباتن با نام " جلسه مجازی BigBlueButton " برای کلیه دروس این ترم در سامانه مودل ...
غیرفعال کردن دوربین و میکروفون جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برای آگاهی از اخبار و اطلاعیه های مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی دانشگاه یکی از لینکهای زیر را دنبال کنید: ...